Podujatia

Prednáška Dr. Mariny Toffetti z Univerzity v Padove na tému Music analysis and reconstruction of missing parts: From Frescobaldi´s Liber secundus (1627) to Pollentarius´ Prodromus melicus (1673).

Predvedenie diela Missa papae Joannis XXIII z tvorby bratislavského regenschoriho Ladislava Schleichera.

Konferencia Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike.

Putovná výstava Dobroslav Orel – ČeskoSlovenský muzikológ.

Zažite s nami STREDOVEK II.

Koncert Resonate et plaudite z hudobnej tvorby 17. storočia, ktorá vznikla v Bratislave a pre Bratislavu.

Workshop Notované pramene stredovekej Európy / stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz.

Prednáška o divadelnom živote na sklonku 19. storočia v Bratislave.

Prezentácia projektu na konferencii Musik lehren – Musik lernen vo Viedni.

Jubilate & plaudite. Hudba 17. storočia z Bratislavy. Nové CD.

Pracovný seminár Projekt po polčase.

Muzikologická konferencia Hudba v Bratislave.