Aktuality

CD Jubilate & plaudite. Hudba 17. storočia z Bratislavy s jedinečným repertoárom hudby skladateľov 17. storočia, skomponovaným v tomto meste a pre toto mesto, v interpretácii špecializovaných súborov starej hudby so svetovým renomé (Musica Aetrena pod vedením Petra Zajíčka, Czech Ensemble Baroque Chor s dirigentkou Terezou Válkovou a Les Cornets Noirs vedenom Gebhardom Davidom) je už na svete.

21.5.2018 sa uskutoční pracovný seminár Projekt po polčase, na ktorom sa zhodnotí doterajší priebeh a výsledky prác na projekte Hudba v Bratislave a bude sa aj diskutovať o ďalších úlohách a plánoch súvisiacich s projektom.

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *