Aktuality

V rámci projektu najnovšie vyšli dve nové publikácie.
V prípade záujmu kontaktujte autorky alebo zodpovednú riešiteľku projektu.

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *