Spolupracovníci

PhDr. Edita Bugalová, PhD.

Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum

Mgr. Miriam Das Lehotská

Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum

Mgr. Ladislav Kačic, PhD.

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

PhDr. Jana Lengová, CSc.

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Mgr. Peter Martinček, PhD.

Vysoká škola múzických umení, Konzervatórium Bratislava

Dr. Marina Toffetti, PhD.

Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica,
Università degli Studi di Padova

PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD.

Vysoká škola múzických umení

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *