Všeobecné informácie a správa webového sídla:

Kontakty na členov rieišteľského kolektívu:

Jana Bartová

tel.: 02-59339348

Marta Hulková

Ľubomír Chalupka

chalupkalubomir@hotmail.com

Peter Janoščiak

peter.jantosciak@snm.sk; peter.jantosciak@gmail.com

Yvetta Kajanová

kajanova@zrak.sk

Branko Ladič

branko.ladic@gmail.com

Jana Laslavíková

jana.laslavikova@gmail.com

Patrik Sabo

patrik.aldwine.sabo@gmail.com

Eva Szórádová

eszoradova@ukf.sk

Sylvia Urdová

sylvia.urdova@snm.sk; sylvia.urdova@gmail.com

Eva Veselovská

eva.veselovska@savba.sk

Vladimír Zvara

vladimir.zvara@uniba.sk; vladimirzvara@yahoo.com

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *